Välkommen till TUMI:s värld! Vi är det ledande internationella varumärket inom accessoarer för resor, arbete och livsstil. Sedan 1975 har TUMI arbetet med att ge dig en exceptionell upplevelse. Vårt heltäckande produktprogram visar på vårt engagemang I din upplevelse. Vi lovar framför allt tre saker:

  1. Du kommer att älska att använda våra produkter, designade och tillverkade för att vara de bästa;
  2. Du kommer att få förstklassig service när du köpt våra produkter;
  3. Du täcks av vår Begränsade Garanti i fem (5) år efter du köpt en TUMI produkt ur våra kollektioner för resor, arbete eller väskor, och i två (2) år för plånböcker och accessoarer, från någon av våra auktoriserade butiker eller återförsäljare.

Garantin, som är enkel men täcker det mesta, gäller den ursprungliga ägaren och är en del av TUMI upplevelsen. Har du fler frågor, mejla service_eu@tumi.com. Vill du hellre prata med oss, kan du såklart ringa; kontaktinformationen hittar du på TUMI.com/customer-service.

Första året: Helt bekymmersfritt

Om din TUMI-produkt skadas under de första tolv (12) månaderna du äger den, täcker vi alla kostnader för reparation, inklusive frakt och hantering till och från vår verkstad. Det inkluderar exempelvis normalt slitage, hantering av flygbolag eller annan transportör. Om vi ser att produkten inte kan repareras, kommer vi att ersätta den. Om produkten inte finns tillgänglig längre, får du en motsvarande produkt med motsvarande värde. Garantin täcker inte skador på grund av vårdslöshet eller rent kosmetiska skador, som repor eller fläckar. Den täcker inte heller konsekvenser av skador, som till exempel förlust av eller skador på innehållet i en väska, eller förlust av tid eller möjlighet att använda produkten.

Under år två till och med fem täcker vi tillverkningsfel och normalt slitage. Detta gäller väskor, bags, portföljer, ryggsäckar och handväskor. När det gäller plånböcker, accessoarer och kläder täcks du under år två för normalt slitage och tillverkningsfel.

Under år två till och med fem täcker vi beroende på typ av produkt (se ovan) alla skador som beror på normalt slitage, materialfel, tillverkningsfel samt felaktiga delar (exempelvis handtag, dragkedjor och lås). Under den här perioden täcker vi däremot inte skador som orsakats av flygbolag eller annan transportör. Har du skadeståndsanspråk, ska du rikta dem till flygbolaget eller transportören. Andra skador som inte täcks är sådana som orsakats av oaktsamhet, kosmetiska skador (som repor eller fläckar). Vi täcker inte heller förluster som uppstått som en följd av skadan; tidsförlust, innehåll i en väska eller liknande. När det gäller kläder gäller garantin inte förlust av knappar, revor eller kosmetiska skador enligt ovan.

Ditt enda ansvar är att antingen skicka din produkt till oss för reparation, eller lämna in den i en TUMI butik eller auktoriserad återförsäljare. De hjälper gärna till! Många reparationer kan faktiskt göras i butiken, helt gratis. Ibland får du betala en mindre avgift. Däremot tar vi inte betalt för frakten tillbaka till dig. Om din garanti har gått ut, kan du alltid begära en kostnadsuppskattning från ditt lokala servicecenter för reparation och frakt.

Vänta dig år av kvalitetsservice

Vi har många kunder vilkas väskor är mycket väl beresta, som är mer än fem år gamla, och som de vill ha uppfräschade eller reparerade. För dem erbjuder vi snabb kvalitetsservice till en rimlig kostnad. Om produkten inte går att få i skick igen, föreslår vi alternativa lösningar. Kontakta ditt lokala servicecenter innan du skickar in din produkt, för att diskutera kostnader för hantering och själva arbetet, eventuella delar etc.

Totalt engagemang

Poängen är att vi på TUMI är helt engagerade i att hålla dig nöjd med oss och våra produkter. När du väl haft glädjen av att använda dem, hoppas vi att de ska bli dina pålitliga vänner för livet. Behöver de lite extra omvårdnad, fyll i och skicka in formuläret på TUMI.com/my-account/repair-services. Vill du prata med oss, finns kontaktinformationen på TUMI.com/customer-service.

Köpbevis/kvitto

Spara ditt kvitto från butiken, eftersom du behöver det för dina garantier. Det visar också att du köpt dem i en TUMI butik eller av en auktoriserad återförsäljare. Vilket är nödvändigt för att vår garanit ska gälla. Saknar du kvittot, kan vi eventuellt använda historiken i din TUMI Tracer för att se hur du täcks av garantin. Besök TUMI.com/tumi-tracer/register-your-tumi för att registrera din produkt.

Registrering i TUMI Tracer® programmet registrerar inköpsdatum så din information finns i vårt system. Skulle du behöva reparationstjänster, kan vi bekräfta om din väska fortfarande har en giltig garanti. Det är inte alla av våra produkter som har ett tracernummer, men de flesta av våra resväskor, bags och portföljer har det. Om produkten inte är registrerad med TUMI Tracer®, så är det ditt ansvar att tillhandahålla köpbevis från en auktoriserad TUMI återförsäljare. Se registreringssidan för tracer för mer information. Vänligen notera: Tracer registrering utan köpbevis är inte ett giltigt bevis för rätt till garanti. Du behöver originalkvittot från butiken för att bekräfta att köpet är gjort hos en auktoriserad TUMI återförsäljare.

Den här garantin ger dig alltså vissa rättigheter. Sedan har du såklart de rättigheter som lagen ger dig i Sverige. Vår ambition med garantin är att ge dig större rättigheter än vad lagen föreskriver.

I Europeiska unionen har du enligt lag rätt till avhjälpande åtgärder från säljarens sida kostnadsfritt vid bristande avtalsenlighet för produkten och dessa åtgärder påverkas inte av garantin.

Garantigivarens namn och adress: Tumi Services GmbH, Hans-Böckler-Straße 6, 59423 Unna, Tyskland.

Vill du veta mer?

I så fall är det enklaste att mejla oss.

Kontakta oss.