POLICY OM PERSONUPPGIFTER

Senast uppdaterad: 18/05/2022

Vi vill att du känner till hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter (som de definieras nedan). Den här policyn om personuppgifter beskriver våra rutiner för hantering av personuppgifter som vi samlar in från de webbsajter och den mjukvara vi gjort tillgänglig för användning på eller genom datorer, mobiler och surfplattor (appar), genom HTML-mejl vi skickat där vi länkar till denna policy om personuppgifter, liksom genom interaktion offline med oss där meddelande är juridiskt nödvänding (inklusive webbsajter, appar, sidor på sociala media och interaktioner offline ”tjänster”).

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är information” som identifierar dig som individ eller är knuten till en identifierbar individ. Några exempel:

 • Namn
 • Kön
 • Födelsedag
 • Postadress (inklusive faktura- och leveransadress)
 • Telefonnummer
 • Mejladress
 • IP-adress
 • Kredit- och betalkortsnummer
 • Profilbild
 • ID för konton i sociala media
 • Reseinformation, inklusive information om flight

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi och våra associerade bolag samlar in personuppgifter på flera sätt, inklusive:

 • Genom våra tjänster

  • Till exempel när du prenumererar på ett nyhetsbrev eller gör ett inköp.
 • Aktiviteter offline

  • Som en del av våra tjänster samlar vi in personuppgifter exempelvis när du besöker våra butiker, träffar oss på en mässa, gör en beställning via telefon eller kontaktar kundservice.
 • Från andra källor

  • Vi får även personuppgifter från källor som exempelvis våra associerade bolag, offentliga databaser, samarbeten inom marknadsföring, plattformar på sociala media (inklusive från personer med vilka du är vän eller står i kontakt med) och från annan tredje part. Dessutom, om du väljer att knyta konton på sociala media till ditt konto på vår webbsajt kommer vissa personuppgifter att göras tillgängliga för oss, vilket kan inkludera personuppgifter som är del av din eller dina vänners profiler.

  Det är nödvändigt för oss att samla in personuppgifter för att kunna utföra de tjänster du vill ha utförda. Om du inte lämnar den begärda informationen, är det inte säkert att vi kan utföra den önskade tjänsten. Om du lämnar några personuppgifter gällande andra personer till oss eller våra associerade bolag, innebär det att du hävdar att du har rätt att göra det och ger oss tillstånd att använda informationen enligt denna policy om personuppgifter.

KÄNSLIG INFORMATION

Vi samlar inte in, och begär att du inte sänder in eller delar, känsliga personuppgifter med oss genom våra tjänster eller på annat sätt. Känsliga personuppgifter är exempelvis etnicitet, politisk hemvist, religion, filosofisk åskådning, medlemskap i fackförening, genetiska data, biometriska data, genetiska karakteristiska, brottsregister, hälsa, sexliv och sexuell orientering.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi och våra associerade bolag använder personuppgifter för legitima syften, inklusive:

 • Se till att tjänsterna är funktionella och att dina önskemål kan uppfyllas.

  • Se till att du får tillgång till ditt registrerade konto och se till att du får den kundservice som är kopplad till kontot.
  • Besvara dina förfrågningar och uppfylla din begäran när du kontaktar oss via formulär online eller på annat sätt. Som exempelvis när du skickar frågor, förslag, klagomål, komplimanger, eller när du begär information om våra tjänster.
  • Genomföra dina transaktioner och därtill kopplad kundservice
  • Skicka administrativ information till dig, som förändringar i villkor, avtal och policys.
  • Låta dig skicka meddelanden till en annan person om du så önskar.

  Vi gör detta för att sköta vår avtalade kundrelation med dig och/eller uppfylla lagstiftarens krav.

 • Förse dig med nyhetsbrev och/eller annat marknadsmaterial och underlägga delning i sociala media.

  • Skicka marknadsrelaterade mejl till dig med information om våra tjänster, produkter och andra företagsnyheter.
  • Förenkla den delning i sociala media du väljer att använda. Vi gör det med ditt samtycke eller när vi har ett legitimt intresse.

  Detta gör vi med ditt samtycke eller när vi har ett legitimt intresse.

 • Analyserar personuppgifter för affärsrapporter och förser dig med personaliserade tjänster.

  • Analyserar eller förutser våra användares preferenser i syfte att ta fram trendrapporter på gruppnivå om hur vårt digitala innehåll används så att vi kan förbättra våra tjänster.
  • Förstår dig bättre, så att vi kan personalisera våra interaktioner med dig och därmed förse dig med information och/eller erbjudanden anpassade efter dina intressen.
  • Förstå dina preferenser bättre så vi kan leverera innehåll via våra tjänster som vi tror är relevant och intressant för dig.

  Vi kommer att förse dig med personaliserade tjänster med ditt medgivande eller när vi har ett legitimt intresse av att göra så.

 • Ge dig möjlighet att delta i tävlingar eller andra liknande promotion-aktiviteter.

  • Att skicka dig marknadsföringsrelaterad kommunikation – till exempel via e-post, textmeddelande, telefon, chat – med information om våra tjänster, nya produkter och andra nyheter om vårt företag

  Vi använder denna information för att sköta vår avtalade kundrelation med dig.

 • Aggregera och/eller anonymisera personuppgifter.

  • Vi aggregerar personlig information så den inte längre kan ses som personuppgifter. Vi gör detta i syfte att generera data för vårt användande vilket vi kan använda och dela oavsett syfte.

  Uppfylla våra affärsmål

 • När det gäller dataanalys, till exempel för att förbättra våra tjänster.

  • När det gäller revision, för att verifiera att våra interna processer fungerar som det var avsett och att vi lever upp till kraven i lagar, regler och kontrakt.
  • För säkerhet och undvika bedrägeri, till exempel att upptäcka och förhindra cyberattacker eller försök till identitetsstöld.
  • För att utveckla nya produkter och tjänster.
  • För att stärka, utveckla eller modifiera befintliga produkter och tjänster.
  • För att identifiera användarmönster, till exempel för att förstå vilka av våra tjänster som är mest intressanta för användarna.
  • För att avgöra effekten av vår marknadsföring, så att vi kan anpassa våra aktiviteter till våra användares behov och intressen.
  • För att sköta och expandera våra affärsaktiviteter, till exempel förstå vilka delar av våra tjänster som är intressantast för användarna så att vi kan fokusera vårt arbete på att tillfredsställa användarnas intressen.

  Vi genomför dessa aktiviteter för att uppfylla vårt kundavtal med dig, följa lagstiftarens krav och/eller för att vi har ett legitimt intresse.

Delning av personuppgifter.

  • Vi delar personuppgifter med våra associerade bolag för syften som omfattas av denna policy för personuppgifter. Du hittar en lista över våra associerade bolag på www.aboutbags.com. Med associerade bolag avses i detta dokument juridiska personer som vi kontrollerar helt eller delvis samt bolag som kontrollerar oss.
 • Vi delar även personuppgifter med tredje part:

  • Samarbetspartners, för att underlätta deras leverans av tjänster till oss. Dessa samarbetspartners tjänster kan inkludera webbhotell, analys av data, hantering av betalningar, order och leverans, IT och relaterad infrastruktur, kundtjänst, revison och andra tjänster.
 • Marknadssamarbeten, för att låta dem skicka marknadskommunikation till dig enligt ditt val.

 • Sponsorer av kundtävlingar, utlottningar, och liknande marknadsaktiviteter.

 • Genom att använda våra tjänster, kan du välja att delge oss personuppgifter

  • På chattar, profilsidor, bloggar och andra tjänster på vilka du kan publicera information och innehåll (inklusive våra sidor på sociala media utan begränsning). Vänligen notera att all information du publicerar eller delar via dessa kanaler blir offentliga och kan bli tillgängliga för andra användare och allmänheten.
  • Genom din delning via sociala medier. När du använder Tjänsterna i samband medditt konto på ett socialt medium delar du information med dina vänner på detta sociala medium, med andra användare och med den aktör som tillhandahåller ditt konto på detta sociala medium. Genom att göra det ger du oss befogenhet att möjliggöra sådan informationsdelning och du är medveten om att användningen av delad information styrs av sekretesspolicyn för leverantören av det sociala mediet.

Annan användning och delning.

Vi kommer också att använda och dela dina personuppgifter när det är nödvändigt eller lämpligt, särskilt när vi har ett legitimt intresse eller för att uppfylla lagens krav. Några exempel:

 • Att uppfylla lagens krav.

  • Detta kan inkludera lagen i andra länder än ditt eget. Att uppfylla begäran från offentliga och statliga myndigheter.
 • Att samarbeta med rättsväsendet, exempelvis när vi uppfyller en begäran eller lyder en order.

  • Gäller även andra juridiska krav
 • Att verkställa våra regler och villkor, samt skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, och eller dessa vad gäller våra associerade bolag, dig eller annan individ i samband med köp eller annan affärstransaktion.

  Vi hare ett legitimt intresse av att delge eller överföra dina personuppgifter till tredje part i händelse av omorganisation, sammanslagning, försäljning, samarbetsprojekt, tilldelning eller annan disponering helt eller delvis av våra affärer, tillgångar eller aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfarande). Exempel på tredje part som omfattas av detta stycke är förvärvande part och denna parts rådgivare.

ÖVRIG INFORMATION

Med “Övrig Information” avses all information som inte avslöjar din personliga identitet och inte direkt relaterar till en identifierbar individ, till exempel:

 • Information om webbläsare och digital utrustning.
 • Data om appanvändning.
 • Information insamlad via cookies, pixeltaggar och andra teknologier levererade av dig som inte avslöjar din personliga identitet.
 • Demografisk och annan information levererad av dig som inte avslöjar din personliga identitet.
 • Information som har aggregerats på ett sätt så att den inte längre avslöjar din personliga identitet.

Om vi måste behandla Övrig Information som personuppgifter i det tillämpliga lagrummet (GDPR), använder och delar vi dem för de syften för vilka vi använder och delar personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna policy.

Insamling av övrig information

När du laddar ner och använder appen, spårar och samlar vi och våra samarbetspartners andvändardata, som plats och tid när appen i din utrustning kopplar upp sig mot våra servrar och vilken information och vilka filer du laddat ner till appen baserat på utrustningens serienummer.

 • Genom din webbläsare eller digitala utrustning (mobil, dator och/eller surfplatta)

  • Viss information samlas in av de flesta webbläsare eller automatiskt genom din mobil, dator eller surfplatta. Exempelvis Media Access Control (MAC), adress, typ av utrustning (Windows eller Macintosh), skärmens upplösning, operativsystemets namn och version, utrustningens tillverkare och modell, språk, typ av webbläsare och namn samt version av Tjänster (som App) du använder. Vi använder den här informationen för att se till att våra tjänster fungerar som de ska.
  • När du laddar ner och använder appen, spårar och samlar vi och våra samarbetspartners andvändardata, som plats och tid när appen i din utrustning kopplar upp sig mot våra servrar och vilken information och vilka filer du laddat ner till appen baserat på utrustningens serienummer.
 • Att använda cookies.

  • Cookies är små bitar information som lagras direkt på datorn du använder. Cookies låter oss samla information som typ av webbläsare, hur lång tid du spenderar på olika sidor eller tjänster, språk, och annan anonyma trafikdata. Vi och våra samarbetspartners använder informationen för säkerhet, underlätta navigationen, visa information bättre, och att göra din upplevelse mer personlig. Vi samlar också statistik om tjänsterna för att kontinuerligt förbättra deras design och funktionalitet, förstå hur de används och hjälpa oss lösa eventuella problem. Cookies låter oss vidare välja vilka av våra annonser eller erbjudanden som är mest sannolika att uppskattas av dig och visa dem för dig. Vi använder också cookies och anda teknologier inom annonsering online för att mäta responsen på våra annonser. Vi besvarar inte webbläsares do-not-track signaler för närvarande.
  • Om du inte vill att information samlas via cookies, tillåter de flesta webbläsare dig att automatiskt tacka nej till cookies, eller välja att acceptera eller tacka nej till en eller flera specifika cookies från en viss webbsajt. Du kan också välja att läsa vår policy om cookies eller besöka cookie policy Dock, om du inte accepterar cookies, kan du erfara att våra tjänster inte fungerar lika bra. Du kan också missa annonser eller andra erbjudanden från oss som är relevanta för dina önskemål och behov. http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.
 • Använda pixeltags eller liknande teknologier.

  • Pixeltaggar (kallas också web beacons och clear GIF:s) kan bland annat användas för att spåra aktiviteten av en användare av tjänsterna (inklusive mottagare av mejl), mäta resultatet av marknadsaktiviteter och samla statistik om respons och användande av tjänster.
 • Google Analytics

  • Vi använder Google Analytics, vilket i sin tur använder cookies och liknande teknologier för att samla in och analysera information om användningen av tjänster och rapportera och aktiviteter och trender. Den här tjänsten kan också samla information angånde användandet av andra webbsajter, appar och resurser online. Du får veta mer om hur Google Analytics arbetar genom att besöka www.google.com/policies/privacy/partners/, Vill du inte lämna information inom ramen för Google Analytics, ladda ner Google Analytics opt-out tillägg för webbläsare. Den finns på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Använda Adobe Flash teknologi (inklusive Flash Local Shared Objects (“Flash LSO”)) och andra liknande teknologier

  • Vi använder Flash LSO och andra teknologier för att, bland annat, samla in och lagra information om ditt användande av våra tjänster. Om du inte vill att Flash LSO lagras på din dator, kan du ändra inställningarna i din Flash Player så att den blockerar lagring av Flash LSO. Verktygen finns i Website Storage Settings Panel. Du kan också gå till Global Storage Settings Panel och följa instruktionerna (som exempelvis förklarar hur du raderar existerande Flash LSO (benämns ”information” på Macromedias sajt), hur du hindrar Flash LSO från att lagras på din dator utan att du blir tillfrågad, och (Flash 8 eller senare) hur du blockerar Flash LSO som inte levererats till dig från den webbsajt du för tillfället besöker. Vänligen notera att ta bort eller begränsa accepterandet av Flash LSO genom inställningar i Flash Player kan minska eller begränsa funktionalitet av vissa av Flash applikationer.
 • Geografisk plats.

  • Vi kan samla in den geografiska platsen hos din digitala utrustning genom att, exempelvis, använda satellit, mobilmast eller WiFi-signaler. Vi kan använda din geografiska plats för att förse dig med personaliserad platsbaserade tjänster och innehåll. Vi kan också ibland dela din utrustnings geografiska plats, kombinerat med information om vilka annonser du tittat på och annan information vi samlat in med våra partners inom marknadsföring i syfte att göra det möjligt för dem att förse dig med mer personaliserat innehåll och för att studera effekten av våra marknadsaktiviteter. I vissa fall kommer du att få tacka nej eller ja till sådant användande och/eller delande av din utrustnings geografiska plats, men om du tackar nej, kanske inte våra partners inom marknadsföring kan ge dig aktuella personaliserade tjänster eller innehåll.

Använding och spridning i samband med Facebook

När du engagerar dig i social delning genom Facebooks produkter som finns tillgänglig på eller genom våra tjänster, vi är tillsammans med Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Sqaure, Dublin 2, Ireland (”Facebook”) ansvariga för insamling av dina Personuppgifter och Andra Uppgifter samt överföring av dessa till Facebook. Insamling och överföring av detta slag sker bl.a. när du väljer att använda Facebook social plug-ins eller pixel taggar på våra Webbsidor. Det Facebook gör med dina Personuppgifter och Andra Uppgifter efter att ha tagit emot sådana uppgifter genom våra tjänster är endast Facebooks ansvar och täcks av Facebooks sekretesspolicy. Vi delar med oss denna information till Facebook endast för att du ska kunna använda sociala delningsmöjligheter och för att erhålla sammanlagd statistisk information gällande använding av vår företagssida på Facebook. Vi har gjort de nödvändiga avtalen med Facebook för detta delade ansvar, vänligen se Facebooks Page Insights Controller Addendum på https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Användande och delande av övrig information.

Vi kan använda och dela övrig information för alla syften, utom i de fall då tillämplig lagstiftning kräver att vi handlar annorlunda. I vissa fall kombinerar vi Övrig Information med Personuppgifter. Om vi gör det, kommer vi att behandla den kombinerade informationen som Personuppgifter så länge informationen kombineras.

TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART

Den här sekretesspolicyn omfattar inte, och vi ansvarar inte för, tredje parts integritet, information eller andra rutiner. Detta inbegriper tredjepartsaktörer som driver webbplatser eller tjänster som tjänsterna länkar till. Det faktum att tjänsterna innehåller en länk innebär inte att den länkade webbplatsen eller tjänsten rekommenderas av oss eller våra närstående bolag.

Utan nackdel av det som står skrivet ovan angående använding och publicering i samband med Facebook ansvarar vi inte för andra organisationers (t.ex. Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller andra apputvecklare, leverantörer av sociala medier, leverantörer av operativsystem, leverantörer av trådlösa tjänster eller maskinvarutillverkare) insamling, användning eller spridning av uppgifter eller deras säkerhetspolicyer eller -rutiner med avseende på personuppgifter som du lämnar till andra organisationer genom eller i samband med apparna eller våra sidor på sociala medier.

REKLAM FRÅN TREDJE PART

Vi använder tredje part reklamföretag för att leverera annonser gällande produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig när du besöker och använder tjänster och andra webbsajter eller tjänster online.

Du kan få annonser baserade på information som relaterar till din tillgång till och användning av tjänster och andra webbsajter eller tjänster online på all din digitala utrustning, liksom till information inhämtad via tredje part. Dessa företag placerar eller känner igen en unik cookie på din browser (inklusive användandet av pixel tags). De använder även dessa teknologier, tillsammans med den information de samlar om din aktivitet online, för att känna igen dig oavsett vilken utrustning du använder, exempelvis mobil eller laptop. Om du vill veta mer om hur det fungerar, och lära dig hur du kan besök http://optout.aboutads.info/#/ and http://optout.networkadvertising.org/#/. Du kan ladda ner AppChoices app på http://www.aboutads.info/appchoices för att avstå i appar för mobiltelefon.

SÄKERHET

Vi anstränger oss får att använda rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa metoder för att skydda personuppgifter inom vår organisation. Dessvärre kan inget system för överföring eller lagring av data bli 100 % säkert. Om du har anledning att tro att dina mellanhavanden med oss inte längre är säkra, kontakta oss så fort som möjligt enligt ”kontakta oss” nedan.

VAL OCH TILLGÅNG

Dina alternativ gällande vår användning och delning av dina personuppgifter.

Vi ger dig alternativ när det gäller vår användning och delning av dina personuppgifter i marknadsföringssyften. Du kan välja att avstå från:

 • Att få elektronisk kommunikation från oss: Om du inte längre vill ha mejl som relaterar till marknadsföring från oss på prenumerationsbasis, kan du tacka nej genom att använda länken avlsuta prenumeration i vår kommunikation och genom att kontakta oss via www.aboutbags.com.

 • Att vi delar dina personuppgifter med associerade bolag att användas i deras direktmarknadsföring: Om du föredrar att vi inte delar dina personuppgifter på löpande basis med våra associerade bolag för deras syften inom direktmarknadsföring, kan du avstå från denna delning genom att kontakta oss via www.aboutbags.com.

 • Att vi delar dina personuppgifter med annan tredje part för deras direktmarknadsföring: Om du föredrar att vi inte delar dina personuppgifter löpande med annan tredje part för deras syften inom direktmarknadsföring, kan du avstå genom att kontakta oss www.aboutbags.com.

Vi kommer att handla enligt dina önskemål så snart som praktiskt möjligt. Vänligen notera att om du avstår från att få marknadsrelaterade mejl från oss, kan vi fortfarande skicka viktiga administrativa meddelanden, från vilka du inte kan avstå.

Hur du kan komma åt, ändra eller ta bort dina personuppgifter

Om du skulle vilja se över, korrigera, uppdatera, undertrycka, begränsa eller ta bort personuppgifter du tidigare lämnat till oss, eller om du vill begära att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att skicka dem till ett annat företag (under förutsättning att denna rätt till dataöverföring är din i tillämpliga lagrum), kan du kontakta oss via www.aboutbags.com eller genom att skriva till oss på adressen i ‘Kontakta Oss’. Vi kommer att besvara din förfrågan enligt gällande lag.

I din förfrågan, vänligen ange tydligt vilka personuppgifter du vill ändra, om du vill ha dina personuppgifter borttagna från vår databas eller vilka begränsningar du vill ha när det gäller vår hantering av dina personuppgifter. För din säkerhet, behandlar vi endast förfrågningar kopplade till den mejladress du sände dem från, och vi kan behöva verifiera din identitet innan vi verkställer din begäran. Vi kommer att försöka att tillmötesgå din begäran så snart är rimligt möjligt.

Vänligen notera att vi kan behöva behålla viss information för dokumentation och/eller för att genomföra transaktioner du inledde för begäran om ändring eller radering (t ex om gjort ett köp eller deltagit i en kampanj, kan det hända att du inte kan ändra eller radera personuppgifter förrän aktiviteten är avslutad). Det kan också finnas spår av informationen i våra databaser och annan dokumentation som inte tas bort.

BEVARANDE ÖVER TID

Vi behåller personuppgifter så länge som behövs eller är tillåtet i förhållande till det eller de syften för vilka de inhämtades och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Kriterierna som används för att avgöra hur länge vi bevarar dem inkluderar:

 • Hur länge vi har en pågående relation med dig och förser dig med tjänster (till exempel så länge du har ett konto hos oss eller fortsätter använda våra tjänster).
 • Om det finns en laglig skyldighet för oss att bevara uppgifterna (till exempel, viss lagstiftning kräver att vi behåller dokumentation om dina transaktioner över en viss tid innan vi kan ta bort dem).
 • Om bevarande är lämpligt av hänsyn till vår juridiska position (exempelvis i förhållande till stämning eller utredning eller annan juridisk process.

MINDERÅRIGAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Tjänsten riktar sig inte till individer under sexton (16) års ålder, och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från individer under 16, förutom i de länder där minimiåldern är lägre.

JURISDIKTION OCH ÖVERFÖRING ÖVER GRÄNSER

Din personliga information kan lagras och behandlas i alla länder där vi har anläggningar eller anlitar servicepartners, och genom att använda våra tjänster förstår du att din information kommer att överföras till länder utanför ditt eget, inklusive USA, vilka kan ha andra regler än ditt eget land för skydd av daga. I vissa fall kan domstolar, rättsvårdande myndigheter, kontrollorgan eller säkerhetstjänster in dessa länder ha rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Om du är bosatt i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (European Economic Area, EEA. Består av EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein):
Vissa länder som inte är medlemmar i EEA erkänns av Europakommissionen som att ha en adekvat nivå av dataskydd enligt EEA:s standard. Hela listan över dessa länder finns på: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. När det gäller överföringar till länder som inte anses ha en adekvat standard enligt EEA, har vi infört adekvata åtgärder, som att införa klausuler i våra kontrakt som accepterade av Europakommissionen för att skydda dina personuppgifter.

BETALNINGAR VIA TREDJE PART

Vi kommer att använda betaltjänster från tredje part för att hantera betalningar utförda genom våra tjänster. Om du önskar att betala via våra tjänster, kommer dina personuppgifter att samlas in av sagda tredje part och inte av oss, och är därmed föremål för denna tredje parts policy och personuppgifter, snarare än denna policy. Vi har ingen kontroll över, eller är ansvariga för, denna tredje parts insamling, användning eller delning av dina personuppgifter.

UPPDATERINGAR AV DENNA POLICY

”Senast uppdaterad”a policy visar när den senast reviderades. Ändringar börjar gälla så snart den reviderade policyn publicerats på denna sida. Att du fortsätter använda våra tjänster efter dessa ändringar innebär att du accepterat den reviderade policyn.

KONTAKTA OSS

Tumi D2C GmbH, Hans-Böckler Strasse 6, 59423 Unna, Tyskland, är företaget som är ansvarigt för insamling, användning och delning av dina personuppgifter enligt denna policy, vad gäller aktiviteter inom e-handel.

När det gäller detaljhandel är Samsonite AB, Johan På Gårdas gata 5A 412 50 Göteborg, Sweden, n företaget som är ansvarigt för insamling, användning och delning av dina personuppgifter enligt denna policy.

Eftersom mejl inte alltid är säkra, inkludera aldrig kreditkortsnummer eller annan känslig infromation i mejlkommunikation med oss.

TILLÄGGSINFORMATION FÖR DIG SOM ÄR BOSATT I EEA

Om du är bosatt inom EEA, kan du även: