OM
TUMI

TUMI CORPORATE RESPONSIBILITY


TUMI Inc. bedriver vår verksamhet med högsta standard i allt vi tar oss för, produkterna vi säljer och hos våra medarbetare. Vi på TUMI har ett starkt engagemang för det social medvetenhet och för att ge tillbaka till samhället. Vi tror på att vårt varumärke representerar kreativitet, innovation och integritet och att vår affär verkar för en bättre och ansvarsfull framtid.

MED TUMI KOMMER DU HEM


2011 introducerades TUMI "Take You Home Event" där TUMI skänker specialdesignade resväskor till patienter och deras familjer inlagda på St Jude sjukhuset för att hjälpa dem resa till och hem från sjukhuset för behandling. Detta år kommer TUMI producera en kollektion i limited-edition som är inspirerat av konst från patienter vid St. Jude för vårt årliga TUMI "Take You Home Event".

Environment & Sustainability

MILJÖ & HÅLLBARHET


Vi minskar vår påverkan på miljön.

TUMI arbetar för att kunna förstå och hantera miljöpåverkan kopplat till vårt.

TUMI har ingått partnerskap med Pratt Institute Center for Sustainable Design Studies and Design Incubator for Sustainable Innovation för att utföra en livscykelstudie av resväskor på hjul och datorväskor. På inrådan från Pratt Institute har TUMI kunnat hitta alternativa material sammansättningar som minskar vår påverkan på miljön. Utöver det, arbetar vårt reparationsteam i Vidalia noggrant med externa leverantörer för att se till att alla metaller, särskilt aluminium, återvinns på lämpligt sätt.

Andra initativ som tumi har tagit eller arbetar för att ta är:

Kompakta högeffektiva metallhalogen lampor

Våra butiker har nu alla kompakta högeffektiva metallhalogenlampor, vilka ger samma mängd ljus men använder hälften så mycket elektrisitet som glödlampor.

Minskad zinkanvändning med 50%

Vi har lyckats att minska användningen av nybruten Zink i våra väskor genom att använda återvunnen Zink. Detta inkluderar snäppfästen, dragskor och...

Läs mer

Användningen av vattenbaserat polyuretan på textil

Istället för att använda en lösningsbaserad process har vi börjat betecka våra textilier med en vattenbaserad polyuretan vilket minskar vattenföroreningarna.

Användning av lösningfärgat garn

Vi arbetar med att ändra vår färgningsprocess av svart ballisticskt nylon från batch-färgat tyg till lösningfärgat garn. I denna process impregneras garnet...

Läs mer

Uteslutning av pvc material

Vi arbetar med att utesluta PVC som material i våra produkter tillsammans med vårt designteam för att hitta nya material att använda. Vi har nu nått 95% av detta mål.

Uppmuntrar våra anstälda att åka kollektivt

TUMI uppmuntrar anställda i USA och Hong Kong till att åka kollektivt. Vi är stolta att meddela att vårt 90% av vårt asiatiska team åker kollektivt till arbetet dagligen.

Tumi storförpackar produkter där det går

TUMI skickar med storförpackningar när det är möjligt. Det betyder att små produkter läggs i större inför leverans. Detta sparar förpackningsmaterial samtidigt som det också sparar energi...

Läs mer

Complying with all environmental regulations

För att minska vår användning av för miljön skadliga kemikalier så som kvicksilver, bly och arsenik så följer TUMI och våra leverantörer alla miljöföreskrifter, inklusive...

Läs mer
Repair

Reparationer

Vårt reparationsteam runt om i världen arbetar otröttligt för att laga skadade väskor innan vi erbjuder en ny produkt. Det är både kostnadseffektivt för våra kunder och hjälper till att minska onödigt avfall.


  • Konstnadseffektiv lösning för våra kunder.
  • Minskar onödigt avfall.
  • Om varan inte går att laga, avlägsnar vi alla material som går att återanvända från produkten (aluminium och andra återvinningsbara metaller).
Repair your TUMI product
Recycle

Återvinning

Vi återvinner allt från papper på vårt huvudkontor till kartong, metall och plast i våra distributions center, alla våra anläggningar strävar för att följa förnuftiga återvinningsguidelinjer.


  • Våra shoppingpåsar är 100% återvinningsbara.
  • Vi strävar efter att använda fullt återvinningsbara och bionedbrytningsbara förpackningsmaterial när vi fylla våra väskor för att kunna behålla form och integritet av produkten när vi skeppar den.
Code of Ethics

ETISKPOLICY


TUMI uppmuntrar innovation, kreativitet och flexibilitet.

TUMI uppmuntrar innovation, kreativitet och flexibilitet som främjar en dynamisk och konkurrenskraftig organisation och tillhandahåller de resurser som gör det möjligt för medarbetare att utföra sina jobb på högsta möjliga nivå, samtidigt som man upprätthåller en lika hög affärsuppförande och etik och följer alla statliga regler och förordningar som gäller TUMI's affärer.


Andra initsativ som tumi har implementerat eller strävar att uppnå:

Att följa lagen både bokstavligt och i ande, är grunden som TUMI's etiska standar bygger på. Alla medarbetare måste respektera och följa alla tillämpliga lagar och förordningar i alla jurisdiktioner där TUMI bedriver verksamhet. Även om inte alla medarbetare förväntas veta detaljerna i dessa lagar och förordningar, är det viktigt att veta tillräckligt för att avgöra när man ska söka råd från chefer, TUMI's General Counsel eller personalavdelningen. Medarbetare förväntas att behandla alla kollegor, kunder, leverantörer och andra med största respekt och värdighet.

Worldwide responsible accredited production

Ansvarsfull global ackrediterad produktion


TUMI har upprättat en uppförandekod för leverantörer, en så kallad ”Standards of Engagement”, som är utforad efter internationell rättigheter för mänskliga rättigheter. För att säkerställa dess efterlevnad har TUMI ingått i ett formellt avtal med sina leverantörer om att strikt följa vår kod och fortlöpande tillsyn. Vi verifierar rutinmässigt våra leverantörer, genom att använda vårt interna revisionsprogram för att utvärdera leverantörens miljö, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet. Dessutom accepterade vi WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) för att certifiera och övervaka våra initiativ för social efterlevnad. WRAP är ett oberoende, objektivt, icke-vinstdrivande team av globala experter på social efterlevnad som är dedikerade till att främja säker, laglig, human och etisk tillverkning runt om i världen genom certifiering och utbildning. Alla viktiga leverantörer måste certifiera WRAP.

Tvångsarbete

Under ingen omständigheter ska tvångsarbete användas, vare sig det är i form av fängelsearbete, indragna arbeten, bundna arbeten eller på annat sätt.

Barnarbete

Under inga omständigheter ska barnarbete användas. Vi anställer ingen som är under 15 år (eller 14 år där lagen i tillverkningslandet tillåter)...

Läs mer

Trakasserier eller missbruk

Varje anställd ska behandlas med värdighet och respekt. Ingen anställd ska bli utsatt för fysisk, sexuell, psykisk eller verbal misshandel.

Diskrimineringsförbud

Ingen person får utsättas för någon diskriminering i anställningen baserat på kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt eller socialt eller etniskt ursprung.

Hälsa och säkerhet

Arbetsgivaren ska tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö för att förhindra olyckor och hälsoskador som uppstår eller är kopplade till eller uppstår under arbetets gång eller som ett resultat av driften av arbetsgivarens anläggningar.

Frihet för företag och kollektiv förordning

Arbetsgivare ska respektera och upprätthålla alla anställdas rätt till föreningsfrihet och kollektivförhandlingar.

Lön och förmåner

Arbetsgivaren ska erkänna att lönen är avgörande för att tillgodose den anställdes grundläggande behov och betala minst den minimilön som krävs enligt lokal lag eller den rådande branschlön...

Läs mer

Övertidsersättning

Utöver deras ersättning för ordinarie arbetstimmar, ska anställda kompenseras för övertidstimmar till en sådan lönenivå som lagligt krävs i tillverkningslandet eller i...

Läs mer

Timmar av arbete

Arbetsgivaren får inte kräva att arbetstagaren arbetar mer än ordinarie timmar och övertidstimmar som tillåts enligt lagen i det land där arbetaren är anställd. Den ordinarie...

Läs mer